OHJAUKSEN JA SOVITTELUN OSAAMISTA

Dialogisuus ja restoratiiviset menetelmät ovat sisäistyneet toimintatavakseni työyhteisösovittelijana, työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Itselleni tärkeää on verkostoituminen ja kumppanuuksien rakentaminen muiden asiantuntijoiden kanssa.


Opinnot ja täydennyskoulutukset

Mentaalivalmentaja 2019

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO 2019

Mediation Through Action Methods 2018 - 2019

The Delayed Dialog Technigue 2017

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2016 - 2018

Mental Management 2017

Ratkaisukeskeisen sovittelun tekniikat 2015

Työyhteisösovittelun erityisosaaja 2013

SOPU -työyhteisösovittelun peruskurssi 2012

Rikos- ja riita-asioiden sovittelijakoulutus 2012

Työnohjaajakoulutus 2012

Introduction to Restorative Approaches in Youth Settings 2010

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005

Opetushallinnon tutkinto 2001

KM, luokanopettaja 1998

Työkokemus

Työyhteisösovittelija 2012 -

Työnohjaaja 2013 -

Rikos- ja riita-asioiden sovittelija vuodesta 2012 -

Kouluttaja ja konsultti vuodesta 2008 -

Rehtori 1998 - 2015

Luokanopettaja 1997 - 2008

Kansainvälinen toiminta

8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice, BEYOND CRIME, Pathways to desistance, social justice and peacebuilding, Workshop 2014: Strategic Steps in the Implementation of Restorative Approach, 2014

Suomen Ulkoasiainministeriö (UM) ja Opetushallitus (OPH). Global Education –project: A Child’s Day. Developing equal partnership between Gambian and Finish schools. Project coordinator, 2013-2014.

Suomen Oikeusministeriö (OM), The Victim of Crime in Mediation-seminar, Workshop 2012

European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Connecting People. Victims, Offenders and Community in Restorative Justice, 7th International conference of the European Forum for Restorative Justice, Workshop 2012

Opetushallitus (OPH), Grasping The Future 08 – Conference, Children and Youngsters Participating in Decision Making, workshop 2008

Jäsenyydet

Suomen Työnohjaajat (STOry)

Suomen sovittelufoorumi ry

European Forum for Restorative Justice (EFRJ)