Sovittelun ytimessä on dialogi

Sovittelun ytimessä ovat dialogi, oppimisen halu ja inhimillinen kasvu, toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen ja huomion suuntaaminen tulevaisuuteen.

Konfliktit alkavat pienistä asioista

Konfliktit perustuvat usein väärinkäsityksiin. Konfliktit saattavat paisua suuriksi ja elää pitkään puhumattomuuden ja väärien tulkintojen vuoksi ja jos niihin ei puututa riittävän ajoissa. Konflikteja ei voida ratkaista pelkän analysoinnin avulla, koska jokaisella osapuolella on erilainen näkemys konfliktista. Sovun syntymisessä auttaa toisten osapuolten näkemysten kuuntelu, joka lisää yhteisymmärrystä ja vähentää tulkintoja.

Restoratiivisuudella tarkoitetaan osallistavaa konfliktinratkaisua, jossa huomio on korjaavissa toimenpiteissä. Arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, myötätunto, luottamus ja anteeksianto.

Kohtaaminen, korjaaminen ja muuttaminen

Restoratiivisessa prosessissa keskeistä on tilanteen kohtaaminen, korjaaminen ja muuttaminen. Kun osapuolet osallistuvat konfliktin käsittelyyn ja kohtaavat toisensa kasvokkain, heillä on mahdollisuus ottaa vastuu tilanteesta, korjata ja palauttaa tilanne ennalleen.