Hyvä prosessi nousee yhteisön tarpeista

Yhteisöllä itsellään on valtava määrä tietoa ja osaamista. On normaalia, että joskus toiminta jumiutuu tai vaikeutuu. Tavoitteeni on auttaa ihmisiä ja yhteisöjä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä tukea ja ohjata niiden kehittämisessä.

Yhdessä ajatteleminen

Yhteisön tieto ja osaaminen saadaan käyttöön ja näkyväksi yhdessä ajattelemalla. Ensimmäinen askel on tunnistaa yhteisön tarpeet ja päättää oikea lähestymistapa ja menetelmä mahdolliseen ongelmaan tai kehittämistarpeeseen. Nykytilanne ja tarpeet avautuvat usein helpommin kun sitä tarkastelee ulkopuolisen avulla. Toisinaan yhteistyö saattaa alkaa konfliktinratkaisun merkeissä työyhteisösovittelulla, jonka aikana havaitaan, että tarvitaan työyhteisön vuorovaikutustaitojen kehittämistä tai työnohjausta.

Monipuoliset yhteistyöverkostot

Verkostomainen toimintatapa ja sen myötä syntyneet yhteistyöverkostoni takaavat sen, että pystyn tarjoamaan monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta työyhteisöille. Verkostossa toimiminen ja niiden ylläpitäminen on itselleni tärkeää myös oman osaamiseni kehittämisessä.