Innovatiivinen keino etsiä ratkaisuja työyhteisön konflikteihin

lumikuva.jpg

Konfliktit syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja muutostilanteissa

Työyhteisöissä konfliktit alkavat usein pienistä asioista ja perustuvat väärinkäsityksiin ja juoruihin. Ne kasvavat suuriksi ja elävät pitkään, jos niihin ei puututa riittävän ajoissa. Väärinkäsitykset paisuvat väärien tulkintojen ja puhumattomuuden vaikutuksesta.

Työyhteisösovitteluissa sovitellaan erilaisia työhön liittyviä ristiriitoja ja konflikteja, kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai pelisäännöistä, mutta myös suuria konflikteja, jotka ovat kehittyneet vakavaksi työpaikkakiusaamiseksi. Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu, jolla työyhteisön ihmissuhteet palautetaan ennalleen tai tilaan, jossa työn tekeminen voi jatkua tehokkaasti hyvän ilmapiirin vallitessa.

Hyvässä ratkaisussa kaikki voittavat

Työyhteisösovittelussa kuullaan jokaisen osapuolen näkökulma siitä, mitä on tapahtunut. Tältä pohjalta rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Osapuolten sitoutuminen yhteiseen sopimukseen on mahdollista, koska siihen pääsee itse vaikuttamaan. Sovittelu on ratkaisukeskeinen prosessi, jolla aktiivisesti etsitään ja tuetaan pysyviä myönteisiä ratkaisuja.

Tukea yhteisölle

Sovitteluprosessiin kuuluu seurantavaihe, joka tukee hyvinvoivan työyhteisön rakentamista ja ylläpitämistä myös sovittelun jälkeen.