Työnohjaus antaa mahdollisuuden yhdessä ajattelemiselle

ohjauskuva.jpg

Dialogiset keskustelut ovat parasta, mitä ihmiset ovat keksineet toisten kanssa neuvottelemiseen, yhdessä ajattelemiseen ja keskinäisen kunnioituksen osoittamiseen. Voimavarojen vahvistamisen sekä luovuuden ja yhteistyön hengessä tapahtuva työskentely on parhaimmillaan innoittava ja vapauttava oppimisprosessi. Se laajentaa näköaloja, tukee valintojen tekemistä ja auttaa näkemään ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia.


Työnohjausmuotoja ovat yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, työyhteisötyönohjaus ja tilannetyönohjaus. Tilannetyönohjaus on lyhytkestoista, tiettyyn tilanteeseen tai asiaan liittyvää ohjausta ja siinä voi olla mukana koko työyhteisö, yksittäinen työryhmä/tiimi tai yksittäinen työntekijä. Tarjoan myös taustatyönohjausta työyhteisösovittelijoille ja työnohjaajille.

Ohjaustapaani voi kutsua sosiodynaamiseksi ja ratkaisukeskeiseksi. Tavoitteeni on auttaa ihmisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä tukea ja ohjata ihmisiä niiden kehittämisessä. Korostan toiminnassani työnohjauksen dialogista luonnetta.


Lisää tietoa työnohjauksesta löydät Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) sivuilta täältä.