Sovitteluprosessi

Prosessi käynnistyy sovittelijan ja toimeksiantajan tapaamisella, jossa keskustellaan työyhteisön tilanteesta. Samalla varmistutaan siitä, että työyhteisösovittelu on oikea menetelmä tilanteeseen. Alkutapaamisessa sovitaan keitä on mukana sovittelussa, aikataulut ja muut käytännön asiat.

tyso.jpg


Sovitteluprosessin vaiheet

Sovittelu koostuu alkuinformaatiosta, jossa sovittelussa mukanaolevat saavat tietoa sovittelusta. Seuraavassa vaiheessa sovittelija tapaa osallistujat kahden kesken erillistapaamisissa. Tämän jälkeen on vuorossa yhteistapaaminen, jossa etsitään yhdessä ratkaisua tilanteeseen. Yhteistapaamisessa sovitaan seurannasta, joka tukee työyhteisöä sovinnon ylläpitämisessä.

Sovitteluprosessin jälkeen työyhteisö tunnistaa tarpeet ja sen vuoksi erilaiset tukitoimet on hedelmällistä aloittaa sovittelun jälkeen. Motivaatio uudella tavalla tekemisen oppimiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon on vahvaa.