Koulutukset, konsultoinnit ja kehittämisprosessit

Sovitteleva ja restoratiivinen esimiestyö

Ratkaisukeskeisyys työyhteisöjen ristiriitatilanteissa

Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen ja ylläpitäminen restoratiivisesti - esimiehille ja erityisesti johtoryhmille tarkoitettu koulutusprosessi

Työyhteisön koulutuksellinen työnohjaus - mukana kaikki työyhteisön jäsenet

Työyhteisösovittelun juurruttaminen organisaatioon - prosessi, joka suunnitellaan ja toteutetaan dialogisesti yhdessä kumppaneiden kanssa

Vertaisohjaajavalmennus

Yhteistyöverkostoni on laaja ja monipuolinen ja se kattaa mm. työlainsäädännön, työnohjauksen, psykoterapian, sosiaalityön, järjestötyön ja sovittelun asiantuntijuuden. Teen koulutuksia ja kehittämisprosesseja yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.

Koulutukset ja kehittämisprosessit muotoillaan aina työyhteisön tarpeen mukaan!